Privacy en cookieverklaring Properteye

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 25 februari 2022.
Properteye B.V. (hierna Properteye)biedt een website (www.properteye), een app en een online platform(www.properteye), voor vastgoedeigenaren- of zoekers. Via onze app, de website en het online platform worden persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jouverkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact
Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier invult op de website, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact, en voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als de dienstverlening voortduurt.

Onze dienstverlening
Alsvastgoedeigenaar-of zoeker kun je gebruikmaken van onze dienst via de app of het online platform. Properteye biedt verschillende functionaliteiten: het vinden van vastgoed, de verhuur van vastgoed, de (ver)koop van vastgoed en het beheer van vastgoed.Om onze dienst aan te kunnen bieden, hebben wij gegevens nodig (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren deze gegevensvoor de duur van de overeenkomst die wij met je aangaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege een fiscale bewaarplicht).

Registreren
Als bestaande klant van Properteye kun jede verschillende faciliteiten die wij bieden beheren via jouw account. Om in te kunnen loggen op jouw account, dien jeje echter eerst te registreren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer je in je account aan de slag gaat. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 1 jaar nadat de overeenkomstis beëindigd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Gebruik Properteye
Na registratie kun je inloggen op jouw account met je e-mailadres en wachtwoord naar keuze. Nadat je je geregistreerd hebt en ingelogd bent op jouw account, kun je via de webapplicatie of de mobiele applicatie gebruik maken van ons platform. Binnen het platform kan je jouw eigen profiel aanvullen. Daarnaast kan je het platform onder andere gebruiken om vastgoed te vinden, te verhuren, (ver)kopen en te beheren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 1 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).   

Onze applicatie downloaden
Om gebruik te kunnen maken van ons platform via de mobiele applicatie, dien je onze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via de Google Play Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de desbetreffende aanbieder (Apple dan wel Google) verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid om je op onze website aan te melden voor de nieuwsbrief van Properteye. Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief met daarin informatie, nieuws en een overzicht van nieuw vastgoed dat via ons platform worden aangeboden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens.
Wij gebruiken deze gegevens op basis van jouw toestemming . Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink .

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.
Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Properteye deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Properteye jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Properteye doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

De cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:
In onderstaande tabel lees je welke cookies wij gebruiken:
Cookie; Entiteit; waarborgenSoortDoelBewaartermijn
18.5 – 24.9FunctioneelDeze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Maximaal 2 jaar
Google AnalyticsAnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:Maximaal 2 jaar
Google LLC, Verenigde Staten • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
• Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
• verder geen gegevens delen met Google; en
• we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Privacyverklaring

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoorgegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via [E-MAILADRES ].

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naarprivacy@properteye.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Properteye B.V.
Eversveld 12
5662 HZ Geldrop
Nederland
E-mailadres:
Telefoon:
KvK nummer: 84413158